Szukaj
Close this search box.

REGULAMIN IMPREZ URODZINOWYCH ORGANIZOWANYCH W KOKO PLANETA ŁOBUZIAKÓW:

 1. Impreza urodzinowa organizowana jest w jednej z salek urodzinowych znajdujących się na terenie sali zabaw.
 2. Rezerwacji urodzinek można dokonać osobiście, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Potwierdzeniem imprezy urodzinowej jest wypełnienie formularza zamówienia imprezy oraz wpłacenia zaliczki- gotówką w wysokości 100zł.
 4. Rezerwacja terminu imprezy – bez opłacenia zaliczki przez zamawiającego imprezę urodzinową – jest ważna przez 6 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia dokumentu zamówienia. W razie braku wpłaty zadatku w terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez organizatora.
 5. W przypadku rezygnacji zamawiającego z imprezy urodzinowej na 5 dni przed, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 6. Zaliczka, która nie została odebrana do miesiąca od daty planowanych urodzin nie podlega zwrotowi.
 7. Istnieje możliwość zmiany terminu urodzin wyłącznie na 5 dni przed planowaną datą, w przeciwnym wypadku rezerwujący pokrywa koszty przygotowań w wysokości 50% kwoty zaliczki.
 8. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 9. Rodzice/ opiekunowie solenizanta odpowiadają za uczestników przyjęcia urodzinowego.
 10. Minimalna liczba gości na urodzinkach to 6 osób. W przypadku, gdy ilość dzieci jest mniejsza rezerwujący musi pokryć koszt sześciu osób.
 11. Potwierdzenie organizatorowi liczby uczestników imprezy urodzinowej powinno się odbyć nie później niż do godziny 15:00 dnia poprzedzającego.
 12. Rezerwujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poczęstunku za zgłoszoną liczbę uczestników, nawet w przypadku gdy stan faktyczny różni się od zgłoszonego.
 13. Istnieje możliwość przekazania informacji o ilości uczestników imprezy urodzinowej osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Rezerwujący ma prawo do korzystania z salki urodzinowej przez czas trwania przyjęcia urodzinowego, na który została przyjęta rezerwacja.
 15. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 16. Zabrania się przynoszenia przez uczestników imprezy urodzinowej i/lub ich rodziców/opiekunów własnego jedzenia lub napojów – w tym napojów alkoholowych i szampana dla dzieci.
 17. Rozliczenie urodzin następuje w dniu imprezy, po rozpoczęciu się przyjęcia urodzinowego. Rezerwujący może uregulować należność kartą płatniczą bądź gotówką.
 18. Wszelkie zmiany dotyczące zamówionego pakietu urodzinowego lub usług dodatkowych należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy urodzinowej.