REGULAMIN IMPREZ URODZINOWYCH ORGANIZOWANYCH W KOKO PLANETA ŁOBUZIAKÓW:

 1. Impreza urodzinowa organizowana jest w jednej z salek urodzinowych znajdujących się na terenie sali zabaw.
 2. Rezerwacji urodzinek można dokonać osobiście, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Potwierdzeniem imprezy urodzinowej jest wypełnienie formularza zamówienia imprezy oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 20% całości kosztów.
 4. Wpłata zaliczki może się odbyć osobiście przy recepcji sali zabaw lub przelewem na konto organizatora znajdujące się na formularzu.
 5. Rezerwacja terminu imprezy – bez opłacenia zaliczki przez zamawiającego imprezę urodzinową – jest ważna przez 6 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia dokumentu zamówienia. W razie braku wpłaty zadatku w terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez organizatora.
 6. W przypadku dokonywania przez zamawiającego zapłaty zaliczki przelewem, jako datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków finansowych na koncie organizatora imprezy. W tytule przelewu zamawiający powinien wpisać termin imprezy urodzinowej.
 7. Wysokość zadatku wynosi 20 % ceny zamówionego wg cennika pakietu urodzinowego oraz ewentualnych dodatkowo zamówionych usług, lecz nie mniej niż 100 zł.
 8. W przypadku rezygnacji zamawiającego z imprezy urodzinowej na 3 dni przed, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 9. Potwierdzenie organizatorowi liczby uczestników imprezy urodzinowej powinno się odbyć nie później niż do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
 10. Istnieje możliwość przekazania informacji o ilości uczestników imprezy urodzinowej osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 12. Zabrania się przynoszenia przez uczestników imprezy urodzinowej i/lub ich rodziców/opiekunów własnego jedzenia lub napojów – w tym napojów alkoholowych i szampana dla dzieci.
 13. Wszelkie zmiany dotyczące zamówionego pakietu urodzinowego lub usług dodatkowych należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy urodzinowej.